PROGRAM LETO 2018  (uskoro cene za 2019)

 • ukrcavanje subotom u luci Volos u 15 časova
 • 8 dana / 7 noći boravak na jahti
 • krstarenje zalivom Volos u podnožju Piliona (Kala Nera, Trikeri, Afisos, Avra)
 • posada: skiper (kapetan) i kuvar (po potrebi, uz doplatu)
 • povratak u matičnu luku poslednjeg dana krstarenja

CENA

Cene u tabeli se odnose na skipera i celokupnu posadu (koja može da broji do 8 osoba).

Posada + skiper (EUR)
Period do 8 osoba
20.05-01.07 3.800
01.07-02.09 4.000
02.09-14.10 3.800

Zainteresovani za krstarenje lux motornom jahtom po zalivu Volos?

Za sva pitanja u vezi krstarenja oko cene, sadržaja programa i drugih stvari koje mogu da vas zanimaju, slobodno nas nazovite na:

Cena obuhvata

uslugu krstarenja po zalivu Volos – 8 dana / 7 noći boravak na jahti – usluge skipera – utrošeno gorivo – vezove, takse, marine – overu dokumentacije za plovidbu – korišćenje opreme jahte namenjene putnicima

Cena ne obuhvata

namirnice za pripremu obroka – obavezno čišćenje broda po završetku krstarenja (15 EUR po osobi) – ostale individualne troškove putnika – putno zdravstveno osiguranje
REZERVACIJA I OTKAZIVANJE
NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost jahte u izbranom periodu. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene krstarenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde. Ostatak do pune cene krstarenja se uplaćuje najmanje 7 dana pre početka krstarenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisane i potpuno izmirene rezervacije.

OTKAZIVANJE KRSTARENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivanja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontacija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije krstarenja.
 • Promena termina krstarenja se smatra otkazivanjem krstarenja i ponovo se vrši nova rezervacija u skladu sa rapoloživosti termina.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija krstarenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene krstarenja u visini:

30% cene ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije krstarenja
50% cene ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije i
100% cene ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije krstarenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne pune cene.
 • Realizacija krstarenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac rezervacije.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije krstarenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju krstarenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbeđuje adekvatna zamena, a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture krstarenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana ture u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

Razmišljate da nam se pridružite?

Saznajte šta je to Klub Kapetana i na koje popuste i pogodnosti ostvarujete pravo, kao član Kluba