REDOVNE CENE JEDRENJA LETO 2018

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
29.04-19.05 2.000 2.550
19.05-02.06 2.000 2.700
02.06-16.06 2.200 2.950
16.06-30.06 2.300 3.100
30.06-25.08 2.480 3.300
25.08-01.09 2.400 3.200
01.09-15.09 2.300 3.100
15.09-29.09 2.100 2.900
29.09-20.10 2.000 2.500

U ponudi imamo i jedrenje za više od 8 osoba, a za za ovaj aranžman ponuda se formira na vaš upit.


POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na redovne cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 10.2.2018. popust 15%
 • 10.3.2018. popust 12%
 • 20.4.2018. popust 10%
 • 10.5.2018. popust 8%
 • posle 10.5.2018. popust 5%

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, u špicu (01.07 – 26.08)

popust 8 osoba ušteda (EUR)
15% 2.805 495
12% 2.904 396
10% 2.970 330
10% 2.970 330
10% 2.970 330
8% 3.036 264
5% 3.135 165

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

Zainteresovani za jedrenje Sporadima?

Za sva pitanja u vezi jedrenja oko cene, sadržaja programa i drugih stvari koje mogu da vas zanimaju, slobodno nas nazovite na:

Cena obuhvata

najam jedrilice za predvidjeni period
uslugu jedrenja
prema programu
usluge skipera, utrošen dizel i tehničku vodu
takse, vezovi,  marine i ostale admistrativne troškove vezane za jedrenje
korišćenje opreme jedrilice namenjene putnicima
posteljina i dva peškira po osobi
besplatan parking automobila za vreme boravka na jedrilici

Cena ne obuhvata

obavezno čišćenje broda po završetku jedrenja (15 EUR po osobi)
mogućnost najma usluga kuvara, što značajno smanjuje troškove ishrane (najava prilikom rezervacije)
ostale individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje

REZERVACIJA I OTKAZIVANJE

NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost izabrane jedrilice u periodu koji ste izabrali. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene jedrenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde raspoloživosti jedrilice. Ostatak do pune cene jedrenja se uplaćuje najmanje 7 dan pre početka jedrenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisana i potpuno izmirena jedrenja.

OTKAZIVANJE JEDRENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivnja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontcija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija jedrenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene jedrenja u visini: ­

30% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

50% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

100% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja.
 • Realizacija jedrenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

Pogledajte jedrilice na kojima plovimo

Izaberite jedrilicu za 6 osoba , 8 osoba ili više od 8 osoba…