SPECIJALNA PONUDA !!!

MIKONOS – LETOVANJE NA JEDRILICI 8 dana / 7 noći

Cene  SPECIJALNE PONUDE se odnose na skipera i celokupnu posadu (koja može da broji 8 do 12 osoba). Primenjuju se samo u sledećim terminima :

– Prva smena od 04.avg. do 11 avg.2018. Cena je 3.580 evra

*Cena podrazumeva 8 osoba + skiper. Deveta i svaka sledeća osoba plaća 200 evra.

– Druga smena od 11.avg. do 18.avg.2018. Cena je 3.780 evra  

*Cena podrazumeva 8 osoba + skiper. Deveta i svaka sledeća osoba plaća 200 evra.

Program SPECIJALNE PONUDE ATINA + 5 DANA NA MIKONOSU možete pogledati ovde 


POPUST ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA  5% se primenjuje na osnovnu cenu ponude.

Učlanite se u klub Kapetana i odmah koristite pogodnosti za naše članove!

 • beslatan parking
 • savete i pomoć pri jedrenju
 • sa svakog jedrenja prigodan poklon uspomenu
 • i još mnoge druge pogodnosti koje možete pogledati na stranici za članove Kluba Kapetana

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, SPECIJALNA PONUDA.  Cena prve smene 04.avg / 11.avg.2018 je 3.580 – 5% = 3.401

broj osoba  ukupna cena ture cena po osobi 
8 3.401 425
9 3.601 400
10 3.801 380
11 4.001 363
12 4.201 350

Zainteresovani za SPECIJALNU PONUDU?

Za sva pitanja u vezi jedrenja oko cene, sadržaja programa i drugih detalja koje mogu da vas zanimaju, slobodno nas nazovite na:

Cena obuhvata

uslugu jedrenja prema predviđenom programu
usluge skipera utrošen dizel i tehničku vodu
takse marine i ostale admistrativne troškove
korišćenje opreme jahte namenjene putnicima,  posteljinu i dva peškira po osobi
besplatan parking automobila za vreme boravka na jedrilic

Cena ne obuhvata

obavezno čišćenje broda po završetku jedrenja (15 EUR po osobi)
mogućnost najma usluga kuvara, što značajno smanjuje troškove ishrane (najava prilikom rezervacije)
ostale individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje


NAPOMENA

 • Svi programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!


 

REZERVACIJA I OTKAZIVANJE

NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost izabrane jedrilice u periodu koji ste izabrali. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene jedrenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde raspoloživosti jedrilice. Ostatak do pune cene jedrenja se uplaćuje najmanje 7 dan pre početka jedrenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisana i potpuno izmirena jedrenja.

OTKAZIVANJE JEDRENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivnja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontcija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija jedrenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene jedrenja u visini: ­

30% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

50% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

100% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja.
 • Realizacija jedrenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

Pogledajte jedrilicu na kojoj plovimo

Skiper53 “SARA” jedrilica za 8 do 12 osoba + skiper