REDOVNE CENE JEDRENJA LETO 2019

Cene u tabeli se odnose na skipera i celokupnu posadu (koja može da broji do 6 ili 8 osoba). 

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
11.05-18.05 2.550 3.400
18.05-01.06 2.570 3.430
01.06-15.06 2.650 3.522
15.06-29.06 2.730 3.640
29.06-31.08 2.840 3.780
31.08-07.09 2.760 3.680  
07.09-14.09 2.680 3.590
14.09-05.10 2.540 3.348
05.10-02.11 2.430 3.242

U ponudi imamo i jedrenje za više od 8 osoba, a za za ovaj aranžman ponuda se formira na vaš upit.

Navedene cene se odnose na jedrilice 2001 – 2007 god. kojima raspolažemo. Možemo povoljno obezbediti jedrilice 2012- 2018, zatražite najpovoljniju ponudu.


POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na redovne cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 2.2.2016. popust 15%
 • 3.3.2018. popust 12%
 • 4.4.2018. popust 10%
 • 10.5.2018. popust 8%
 • posle 10.5.2018. popust 5%

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

8 dana jedrenja, u špicu (29.06 – 31.08)

popust 8 osoba ušteda (EUR)
15% 3.213 567
12% 3.326 454
10% 3.402 378
8% 3.477 303
5% 3.591 198

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

Zainteresovani za jedrenje Atinskom regijom?

Za sva pitanja u vezi jedrenja oko cene, sadržaja programa i drugih stvari koje mogu da vas zanimaju, slobodno nas nazovite na:

Cena obuhvata

uslugu jedrenja prema predviđenom programu
usluge skipera utrošen dizel i tehničku vodu
takse marine i ostale admistrativne troškove
korišćenje opreme jahte namenjene putnicima
besplatan parking automobila za vreme boravka na jedrilici

Cena ne obuhvata

obavezno čišćenje broda po završetku jedrenja (15 EUR po osobi)
mogućnost najma usluga kuvara, što značajno smanjuje troškove ishrane (najava prilikom rezervacije)
ostale individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje
REZERVACIJA I OTKAZIVANJE
NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost izabrane jedrilice u periodu koji ste izabrali. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene jedrenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde raspoloživosti jedrilice. Ostatak do pune cene jedrenja se uplaćuje najmanje 7 dan pre početka jedrenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisana i potpuno izmirena jedrenja.

OTKAZIVANJE JEDRENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivnja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontcija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje  jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija jedrenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene jedrenja u visini: ­

30% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

50% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

100% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja.
 • Realizacija jedrenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

Pogledajte jedrilice na kojima plovimo

Izaberite jedrilicu za 6 osoba , 8 osoba ili više od 8 osoba…