CENE JEDRENJA U GRČKOJ ZA 2018.

NOVI PROGRAMI JEDRENJA I VEĆA PONUDA JEDRILICA

 

Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste uradili, nego onima koje ste uradili. Zato oslobodite vezove. Isplovite iz sigurne luke. Uhvatite vetar u vaša jedra. Istražujte. Sanjajte. Otkrivajte.

Mark Tven

Ostvarite i do 15% popusta na cene jedrenja

Učlanjenjem u Klub Kapetana možete uštedeti na ceni jedrenja, a kao članovi Kluba ostvarujete pravo i na druge pogodnosti i povoljnosti

CENA PROGRAMA - JEDRENJE SPORADI - 8 DANA / 7 NOĆI

REDOVNE CENE

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
28.04-19.05 2.000 2.550
19.05-02.06 2.000 2.700
02.06-16.06 2.200 2.950
16.06-30.06 2.300 3.100
30.06-25.08 2.480 3.300
25.08-01.09 2.400 3.200
01.09-15.09 2.300 3.100
15.09-29.09 2.100 2.900
29.09-20.10 2.000 2.500

POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na redovne cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 10.2.2017. popust 15%
 • 10.3.2017. popust 12%
 • 20.4.2017. popust 10%
 • 10.5.2017. popust 8%
 • posle 10.5.2017. popust 5%

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, u špicu (01.07 – 26.08)

popust 8 osoba ušteda (EUR)
15% 2.805 495
12% 2.904 396
10% 2.970 330
10% 2.970 330
10% 2.970 330
8% 3.036 264
5% 3.135 165

Saznajte kako da se učlanite u Klub Kapetana

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

Obavezno pogledajte način rezervacije i otkazivanja jedrenja

CENA PROGRAMA - JEDRENJE JONSKO MORE - 8 DANA / 7 NOĆI

REDOVNE CENE

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
28.04-19.05 2.100 2.900
19.05-02.06 2.300 3.100
02.06-16.06 2.500 3.300
16.06-30.06 2.600 3.500
30.06-25.08 2.800 3.700
25.08-01.09 2.700 3.600
01.09-15.09 2.600 3.500
15.09-29.09 2.300 3.200
29.09-20.10 2.100 2.900

POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na prethodno navedene cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 10.2.2017. popust 15%
 • 10.3.2017. popust 12%
 • 20.4.2017. popust 10%
 • 10.5.2017. popust 8%
 • posle 10.5.2017. popust 5%

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, u špicu (01.07 – 26.08)

popust 8 osoba  ušteda (EUR)
15% 3.145 555
12% 3.256 444
10% 3.330 370
8% 3.404 296
5% 3.515 185

Saznajte kako da se učlanite u Klub Kapetana

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

Obavezno pogledajte način rezervacije i otkazivanja jedrenja

CENA PROGRAMA - JEDRENJE SARONIKI ATINSKA REGIJA - 8 DANA / 7 NOĆI

REDOVNE CENE

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
28.04-19.05 2.100 2.800
19.05-02.06 2.200 3.000
02.06-16.06 2.400 3.200
16.06-30.06 2.500 3.400
30.06-25.08 2.650 3.550
25.08-01.09 2.550 3.450
01.09-15.09 2.500 3.400
15.09-29.09 2.200 3.000
29.09-20.10 2.100 2.800

POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na prethodno navedene cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 10.2.2017. popust 15%
 • 10.3.2017. popust 12%
 • 20.4.2017. popust 10%
 • 10.5.2017. popust 8%
 • posle 10.5.2017. popust 5%

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, u špicu (01.07 – 26.08)

popust 8 osoba ušteda (EUR)
15% 3.018 532
12% 3.124 426
10% 3.195 355
8% 3.266 284
5% 3.373 177

Saznajte kako da se učlanite u Klub Kapetana

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

Obavezno pogledajte način rezervacije i otkazivanja jedrenja

CENA PROGRAMA - JEDRENJE KIKLADI - 8 DANA / 7 NOĆI

REDOVNE CENE

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
28.04-19.05 2.300 3.100
19.05-02.06 2.400 3.300
02.06-16.06 2.500 3.400
16.06-30.06 2.700 3.700
30.06-25.08 2.900 3.900
25.08-01.09 2.800 3.800
01.09-15.09 2.700 3.700
15.09-29.09 2.400 3.200
29.09-20.10 2.300 3.100

POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na prethodno navedene cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 10.2.2017. popust 15%
 • 10.3.2017. popust 12%
 • 20.4.2017. popust 10%
 • 10.5.2017. popust 8%
 • posle 10.5.2017. popust 5%

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, u špicu (01.07 – 26.08)

popust 8 osoba ušteda (EUR)
15% 3.315 585
12% 3.432 468
10% 3.510 390
8% 3.588 312
5% 3.705 195

Saznajte kako da se učlanite u Klub Kapetana

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

Obavezno pogledajte način rezervacije i otkazivanja jedrenja

CENA PROGRAMA - JEDRENJE KIKLADI - 15 DANA / 14 NOĆI

REDOVNE CENE

Posada + skiper (EUR)
Period 6 osoba 8 osoba
28.04-19.05 4.600 6.200
19.05-02.06 4.800 6.600
02.06-16.06 5.000 6.700
16.06-30.06 5.400 7.200
30.07-25.08 5.800 7.500
25.08-01.09 5.600 7.300
01.09-15.09 5.400 7.200
15.09-29.09 4.800 6.400
29.09-20.10 4.600 6.200

POPUSTI ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

Izaberite sami popust koji vam odgovara. Popust se primenjuje na prethodno navedene cene jedrenja. Za uplaćene rezervacije do:

 • 10.2.2017. popust 15%
 • 10.3.2017. popust 12%
 • 20.4.2017. popust 10%
 • 10.5.2017. popust 8%
 • posle 10.5.2017. popust 5%

Napomena: Za jednu turu jedrenja se može koristiti jedan popust. Popusti se ne mogu spajati.

PRIMER UŠTEDE ZA ČLANOVE KLUBA KAPETANA

7 dana jedrenja, u špicu (01.07 – 26.08)

popust 8 osoba ušteda (EUR)
15% 6.375 1.125
12% 6.600 900
10% 6.750 750
8% 6.900 600
5% 7.125 375

Saznajte kako da se učlanite u Klub Kapetana

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

Obavezno pogledajte način rezervacije i otkazivanja jedrenja

CENA PROGRAMA - KRSTARENJE MOTORNOM JAHTOM SPORADI - 8 DANA / 7 NOĆI

REDOVNE CENE

Cene u tabeli se odnose na skipera, kuvara i celokupnu ekipu (koja može da broji do 8 osoba).

Posada + skiper + kuvar (EUR)
Period do 8 osoba
20.05- 01.07 4.200
01.07- 02.09 4.500
02.09-14.10 4.200

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost jahte u izbranom periodu. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene krstarenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde. Ostatak do pune cene krstarenja se uplaćuje najmanje 7 dana pre početka krstarenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisane i potpuno izmirene rezervacije.

OTKAZIVANJE KRSTARENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivanja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontacija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije krstarenja.
 • Promena termina krstarenja se smatra otkazivanjem krstarenja i ponovo se vrši nova rezervacija u skladu sa rapoloživosti termina.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija krstarenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene krstarenja u visini:

30% cene ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije krstarenja 50% cene ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije i 100% cene ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije krstarenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne pune cene.
 • Realizacija krstarenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac rezervacije.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije krstarenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju krstarenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbeđuje adekvatna zamena, a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture krstarenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana ture u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

CENA PROGRAMA - KRSTARENJE MOTORNOM JAHTOM VOLOS - 8 DANA / 7 NOĆI

REDOVNE CENE

Cene u tabeli se odnose na skipera, kuvara i celokupnu posadu (koja može da broji do 8 osoba).

Posada + skiper + kuvar (EUR)
Period do 8 osoba
20.05- 01.07 3.800
01.07- 02.09 4.000
02.09-14.10 3.800

REZERVACIJE I OTKAZIVANJE

NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost jahte u izbranom periodu. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene krstarenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde. Ostatak do pune cene krstarenja se uplaćuje najmanje 7 dana pre početka krstarenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisane i potpuno izmirene rezervacije.

OTKAZIVANJE KRSTARENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivanja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontacija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije krstarenja.
 • Promena termina krstarenja se smatra otkazivanjem krstarenja i ponovo se vrši nova rezervacija u skladu sa rapoloživosti termina.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija krstarenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene krstarenja u visini:

30% cene ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije krstarenja
50% cene ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije i
100% cene ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije krstarenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne pune cene.
 • Realizacija krstarenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac rezervacije.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije krstarenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju krstarenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbeđuje adekvatna zamena, a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture krstarenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana ture u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

 

REZERVACIJA I OTKAZIVANJE

NAČIN REZERVACIJE

 • Obratite nam se da bi smo potvrdili raspoloživost izabrane jedrilice u periodu koji ste izabrali. Po dobijanju potvrde da je termin slobodan vrši se uplata.
 • Rezervacija se vrši uplatom 50% cene jedrenja za izabrani period, najkasnije 5 dana po prijemu potvrde raspoloživosti jedrilice. Ostatak do pune cene jedrenja se uplaćuje najmanje 7 dan pre početka jedrenja.
 • Realizacija može započeti samo za blagovremeno rezervisana i potpuno izmirena jedrenja.

OTKAZIVANJE JEDRENJA

 • U slučaju opravdanog razloga otkazivnja rezervacije od strane putnika (bolest, viša sila) uplaćena akontcija se ne vraća već će se prebaciti za naredni slobodan termin korišćenja usluge, koji će se dogovoriti kada prestanu razlozi otkazivanja rezervacije a uz obostrano usaglašavanje slobodnih termina u duhu dobre saradnje.
 • Obzirom da se radi o rezervaciji najma odredjene jedrilice i usluga skipera, odustajanje korišćenja usluge jednog odnosno dva člana grupe se ne može smatrati razlogom za otkazivanje cele rezervacije jedrenja.
 • Ako se iz bilo kog razloga otkaže rezervacija jedrenja na ime nastalih realnih troškova zadržava se procenat ukupne cene jedrenja u visini: ­

30% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 40 dana pre datuma dogovorene realizacije jedrenja
50% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana više od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja
100% cene jedrenja ako je rezervacija otkazana manje od 21 dan pre datuma dogovorene realizacije jedrenja

 • Rezervacija će se smatrati otkazanom od strane putnika u slučaju kašnjenja uplate dospele obaveze za plaćanje dužeg od 3 dana ili ne izmirene uplate do konačne cene jedrenja.
 • Realizacija jedrenja se može započeti samo za kompletno izmirene rezervacije.
 • Datumom otkazivanja rezervacije se smatra dan prijema obaveštenja koje je u pisanom obliku preporučeno poštom ili elektronskom poštom uputio nosilac ugovora.
 • Skiper moze otkazati rezervisanu uslugu pre početka vršenja usluge u slučaju opravdane sprečenosti realizacije jedrenja usled eventualno nastalih tehničkih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti bitnih za realizaciju jedrenja koje nije bilo moguće predvideti u trenutku prijema rezervacije. U tom slučaju se obezbedjuje adekvatna zamena a u slučaju da se ne može obezbediti adekvatna zamena uplaćena sredstva se vraćaju uplatiocu u celosti.

VAŽNA NAPOMENA

 • Svi programi ture jedrenja su podložni promenama koje mogu nastati usled nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih neočekivanih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a utiču na bezbednost plovidbe.
 • Vremenski uslovi ne mogu biti razlog otkazivanja jedrenja već jedino mogu biti uzrok promene programa ture jedrenja. Uzimajući u obzir želje posade i objektivne uslove za bezbednu plovidbu skiper u svim situacijama donosi procenu i konačnu odluku o promeni plana jedrenja u slučaju nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati a sve u skladu sa važećim zakonima države domaćina (Grčka) i propisima bezbedne plovidbe.

Vetar nam je vodič, sve su plaže naše!

Cena obuhvata

uslugu jedrenja prema predviđenom programu usluge skipera utrošen dizel i tehničku vodu takse marine i ostale admistrativne troškove korišćenje opreme jahte namenjene putnicima besplatan parking automobila za vreme boravka na jedrilici

Cena ne obuhvata

obavezno čišćenje broda po završetku jedrenja (15 EUR po osobi)
mogućnost najma usluga kuvara, što značajno smanjuje troškove ishrane (najava prilikom rezervacije)
ostale individualne troškove putnika
putno zdravstveno osiguranje

Zainteresovani ste za neki od programa?

Za sva pitanja u vezi jedrenja i krstarenja, oko cene, sadržaja programa i drugih stvari koje mogu da vas zanimaju, slobodno nas nazovite na: